Press

Poslovni Dnevnik

Najvažnije je shvatiti da otpad nije smeće

Tvrtka Reoma grupa d.o.o. privatna je tvrtka koja se bavi sakupljanjem, sortiranjem i recikliranjem neopasnog otpada na području Republike Hrvatske koju su osnovali Fatmir Ademi, Dragan Zovko i Luka Šeparović. Tvrtka trenutno zapošljava preko 20 djelatnika i ima cilj doprinjeti smanjenju nezaposlenosti daljnjim zapošljavanjem djelatnika, te povećati stupanj gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

Read more
Poslovni Dnevnik

Croatia waste expo IV.

Hrvatski sektor zaštite okoliša pred novim je velikim izazovom. Dosadašnji regulatorni i strateški okviri gospodarenja otpadom morat će doživjeti preinake temeljem novog europskog „Paketa o kružnom gospodarstvu“, kojeg je Europska komisija usvojila u prosincu prošle godine. Spomenuti skup strateških dokumenata uključuje revidirane prijedloge Zakona o otpadu kako bi se potaknula europska tranzicija prema kružnom gospodarstvu, što bi pak trebalo potaknuti globalnu konkurentnost, održivi gospodarski rast i stvaranje novih radnih mjesta.

Read more